Orbin - FilmenOm inte filmen startar av sig själv: klicka på bilden för att spela upp filmen.
Detta fungerar endast om du har Video for Windows plug-in.
Filmen skapades i 3D Studio MAX.


[CAD] [Mikael Bonniers hemsida]