Lastögla - A


1.

2.

Här har jag skapat två kroppar genom att extrudera från två sammansatta linjer. Sedan subtraherar jag rätblocket från den med båge.

Efter subtraktionen skapar jag en cylinder med konisk del. Denna skapas genom att rotera en sammansatt linje kring en axel. Denna rotationskropp subtraheras sedan från huvudfiguren.

3.

4.

Nu när hålen är gjorda så lägger jag till en cylinder gjord genom att rotera en sammansatt linje. Denna förenas med huvudkroppen genom att göra en union av dessa. Sedan avrundas cylindern mot huvudkroppen. Därefter skapas hålet genom att subtrahera en rotationskropp. Hålet är egentligen gängat men detta modelleras inte.

Här är den färdiga detaljen till lastöglan.


[Lastögla - B] [CAD] [Mikael Bonniers hemsida]