Lastögla - B


1.

2.

Först skapas den vänstra kroppen genom att extrudera en sammansatt linje och subtrahera en cylinder. Den högra kroppen skapas också genom att extrudera en sammansatt linje.

Här är resultatet efter att jag lagt kropparna ovan på varandra och tagit snittet av dessa.

3.

4.

Här har jag skapat en rotationskropp som jag förenat med huvudfiguren med kommandot Union.

Här är den färdiga detaljen till lastöglan.


[Lastögla - A] [CAD] [Mikael Bonniers hemsida]